• Turistička agencija Treće doba

    Odmori i putovanja za penzionere

    BANJEMORE

Umanjite cenu boravka i lečenja u banjama i na planinama Srbije za 5000 dinara i prijavite se za vaučer Vlade Republike Srbije!

Preko dve decenije uspešnog bavljenja zdravstvenim turizmom

Nudi vam povoljne uslove organizovanja boravka u svim našim banjama i rehabilitacionim centrima u više mesečnih rata

Turistička agencija Treće doba

PUZ Penzioner
Licenca 57/2013

Posetite nas i naći ćemo najpovoljniji aranžman za vaš odmor ili rehabilitaciju!